slide image

Discover your potential then Exceed it

Grapes

Learn More
slide image

Discover your potential then Exceed it

Corn

Learn More
slide image

Discover your potential then Exceed it

Sugar Beet

Learn More
slide image

Upcoming Courses

0 8 December

ESP.
Business & Administration

Learn More
Сайт дистанційного навчання кафедри фізичного виховання та валеології
 

The ECOIMPACT project team at OSENU, in collaboration with the colleagues from TSNUK, KhSAU and AU – Plovdiv, is engaged in development of educational materials (short-term professional development sectoral courses) for end-users representing weather-sensitive sectors of economy (both enterprises and administration). The course of Weather Pattern Impact on the Rural Economy will relate outcomes from cutting-edge atmospheric science with sector-specific economic and societal impacts of local weather, air quality and climate.

Be part of US

The Term of Study comprises: Bachelor of Science – 4 years, Master of Science – 2 years, PhD – 4 years, Doctor of Science – 2 years. The Centre for Postgraduate Studies of the University offers some thirty-five programms of short- and medium syllabi for Professional Development in title specialities and specializations for professionals from various regional organizations and services, businesses, teaching staff of other universities and the community.

See OSENU Programmes

Graduates of the University are employed at various jobs at the Hydrometeorological Service, regional structures of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, the State Emergency Service of Ukraine, the State Committee of Ukraine of Water Management, the State Hydrographical Service of Ukraine, the Ministry of Defence of Ukraine, the National Antarctic Scientific Center of Ukraine, other ministries, establishments and departments.

Learn more

Our Advantages

• Study at a State University that provides a wide range of unique educational programmes in the fields of Environmental and Earth Sciences
• High-quality education that meets the Standards and Guidelines of the European Higher Education Area

Learn more

Доступні курси

Охорона праці в галузі та Цивільний захист

Дана дисципліна «Цивільний захист та охорона праці в галузі»  складається із двох змістовних модулів: перший – «Цивільний захист», другий – «Охорона праці в галузі».

Перший змістовний лекційний модуль включає в себе питання, що стосуються цивільний захисту країни, що є частиною системи загальнодержавних оборонних заходів, які проводяться в мирний та воєнний час для захисту населення та народного господарства країни від зброї масового ураження та інших сучасних засобів нападіння противника, а також для проведення рятувальних та невідкладних аварійно-відновлювальних робіт в осередках ураження та в зонах катастрофічного затоплення.

Активне та добросовісне виконання завдань з цивільної оборони – обов’язок кожної людини, важливіша умова успіху в здійсненні захисту населення від сучасних засобів нападу противника.

Від успішного вирішення задачі щодо захисту населення залежать результати виконання й інших важливих задач цивільної оборони, таких, як забезпечення стійкої роботи об’єктів народного господарства у воєнний час, а також проведення рятувальних і невідкладних аварійно-відновлювальних робіт в осередках ураження та зонах катастрофічного затоплення.

Другий змістовний лекційний модуль включає в себе питання, що стосуються охорони праці в галузі, яка включає в себе аналіз суспільної практичної діяльності, що складається з чисельних форм людської активності, дає змогу зробити індуктивний висновок про потенційну небезпеку трудової діяльності. Остання, супроводжувана потенційною небезпекою, може призводити до травм, захворювань, погіршення самопочуття та інших наслідків. Потенційність небезпеки полягає у прихованому, невиявленому характері, за певних, нерідко важко передбачуваних, умов. Набуття студентами відповідної бази знань з охорони праці в конкретних виробничих умовах допоможе підвищити рівень безпеки на робочому місці та зменшити ймовірність виникнення нещасних випадків і професійних захворювань.

Дисципліна «Цивільний захист та охорона праці в галузі» є обов’язковим предметом навчання студентів вищого навчального закладу й базується на знаннях системи цивільного захисту та її функціонування, інженерної психології, фізіології людини, охорони праці, екології та безпеки життєдіяльності. Вона призначена підготовити фахівців усіх спеціальностей рівня вищої освіти «магістр».

Метою вивчення дисципліни є підготовка спеціалістів, які володіють теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для вирішення складних проблем у сфері цивільного захисту з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності, досягнень науково-технічного прогресу, формуваннія у майбутніх фахівців умінь і компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі, а також підвищення здатності вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці.


Курс

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці для груп К та СТ

Цей курс поширюється на студентів факультету КНУА  третього року навчання (група К) та студентів природоохоронного факультету першого року навчання (група СТ).

Курс

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці для груп У та ПУА

Цей курс поширюється на студентів факультету КНАУ першого року навчання (групи У та ПУА)

Курс

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці для студентів ГМІ

Цей курс створений згідно до робочої програми "Безпека життєдіяльності та основи охорони праці" для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання природоохоронного факультету, на який згідно до Учбового плану (2019-2010 н.р.) виділяється 60 годин.

Курс

Фізичне виховання

Дисципліна "Фізичне виховання" напрямлена на підтримання високої фізичної підготовки молодого покоління українського народу.

Курс